MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội ĐứcMG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội Đức

MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho huyền thoại MG3 trong quân đội Đức

ANTD.VN - Súng máy đa chức năng MG5 hay còn được biết đến với tên gọi HK121 là loại vũ khí chi viện hỏa lực mạnh mẽ và hiện đại nhất của quân đội Đức ở thời điểm hiện tại.