Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới Meteora – kỳ quan di sản thế giới

Meteora – kỳ quan di sản thế giới "lơ lửng trong không trung"

ANTD.VN - Quá trình xây dựng các tu viện ở Meteora rất khó khăn, với việc phải vận chuyển khối lượng vật liệu lớn lên vách đá cao dựng đứng bằng những chiếc thang dây.