Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?

Messi và Ronaldo bầu chọn ai ở FIFA The Best 2021?

ANTD.VN - Hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không bỏ phiếu bầu chọn cho nhau ở FIFA The Best 2021. CR7 chọn Lewandowki ở hạng mục cao nhất trong khi Messi lại gây ngạc nhiên khi điền tên đồng đội tại PSG, Neymar.