Máy bay đầu tiên trên thế giới vận chuyển hơn 3.500 kg hàng ra ngoài trái đất

ANTD.VN - Tenacity, máy bay vũ trụ vận chuyển hàng hóa cho trạm ISS, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng đầu tiên cuối năm 2024.