• Mất một mạng người từ câu chửi bâng quơ

    Mất một mạng người từ câu chửi bâng quơ

    ANTD.VN - Đang ngồi ăn sáng, Thăng thấy người quen đi ngang qua nên buột miệng chửi bâng quơ. Khởi đầu chỉ có vậy, thế nhưng sự việc diễn ra ngay sau đó đã lấy đi một mạng người.