Mãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà NộiMãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà Nội

Mãn nhãn màn biểu diễn của Su-30Mk2 và trực thăng mang cờ Tổ quốc ở Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 22-11, chiến đấu cơ Su-30Mk2 và trực thăng Mi của Quân đội nhân dân Việt Nam đã có màn thao diễn tuyệt đẹp chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng sắp tới...