Màn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thúMàn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thú

Màn múa lửa trong đêm 30/6 khiến khán giả Lễ hội carnival đường phố– DIFF 2019 vô cùng thích thú

ANTD.VN - Điệu nhảy Malambo, màn múa lửa điệu nghệ, vũ điệu rực rỡ của các loài hoa… lễ hội Carnival đường phố - DIFF 2019 lại tiếp tục làm nên một đêm sôi động tại trung tâm Đà Nẵng tối 30/6.