• Triệt xóa đường dây môi giới mại dâm núp bóng các cơ sở kinh doanh dịch vụ

    Triệt xóa đường dây môi giới mại dâm núp bóng các cơ sở kinh doanh dịch vụ

    ANTD.VN - Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong vỏ bọc là các cơ sở kinh doanh dịch vụ...