• Pin máy tính HP có thể gây bỏng

    Pin máy tính HP có thể gây bỏng

    ANTĐ - Căn cứ báo cáo của công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam (Công ty HP), Bộ Công Thương vừa ra thông báo về khuyết tật của một số sản phẩm HP đang có mặt trên thị trường Việt Nam.