Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻLý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻLý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻLý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻLý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻLý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻLý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻLý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ

Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ

ANTD.VN - Khi mới bước chân vào công việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là  nhân viên nên phải đợi dài cổ mới được gặp đối tác.