Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?

Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga, cơn ác mộng cho tăng thiết giáp Ukraine?

ANTD.VN - Lượng lớn tên lửa NLAW rơi vào tay Nga trong suốt ba tuần xung đột vừa qua, được biết đây là số tên lửa Anh chuyển cho Ukraine, hiện Nga đã huấn luyện và trang bị chúng cho dân quân Donbass để bắn chặn lực lượng tăng thiết giáp của Ukraine.