Lương hưu người làm việc trong khu vực Nhà nước bình quân hơn 6 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người nghỉ hưu ở khu vực nhà nước hiện đang nhận mức lương hưu bình quân khoảng 6,1 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến tháng 12/2023, số người đang nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định khoảng 1,27 triệu người, mức hưởng bình quân là 6,1 triệu đồng/tháng.

Luật hiện hành quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì lương hưu của họ được tính bình quân trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của số năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Trong khi đó, lương hưu của lao động khu vực tư nhân được tính bình quân trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian làm việc. Điều này khiến có sự chênh lệch giữa mức lương hưu bình quân giữa hai khu vực.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7/2024 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định sẽ được hưởng mức tiền lương mới do cải cách tiền lương, cao hơn mức lương theo hệ số.

Do đó, những người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương sau cải cách càng dài, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu cũng tăng tương ứng, và cao bất thường so với người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024.

Như vậy, sẽ dẫn đến vấn đề chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới, cũng như có sự so sánh mức lương hưu giữa người nghỉ hưu thuộc 2 khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.