Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân

Luôn kề vai sát cánh giúp đỡ người dân

ANTD.VN - Ngoài nhiệm vụ chính trong việc giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ gia đình chính sách, người dân, học sinh nghèo vượt khó... từ đó đã tạo nên mối gắn kết chặt chẽ, tình quân dân và hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an nhân dân.