Lực lượng Công an nhân dân tôn vinh Hiến pháp, pháp luật với những mục tiêu cụ thể, thiết thực (*)

  • 09/11/2016 17:23
  • 0 bình luận
  • In bài

ANTD.VN - Bài phát biểu của đồng chí Thượng tướng, GS,TS. Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của Bộ Công an.

Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương! Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý; Thưa toàn thể các đồng chí! 

Lực lượng Công an nhân dân tôn vinh Hiến pháp, pháp luật với những mục tiêu cụ thể, thiết thực (*) ảnh 1

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Trước hết, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, các đồng chí đại biểu đã đến dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 do Bộ Công an tổ chức. Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí!

Kể từ khi Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc triển khai, tích cực tham gia hưởng ứng, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực xây dựng và áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được nâng cao.

Với chủ đề và các khẩu hiệu hành động sát hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, cùng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp; kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật trong các mặt công tác công an… lực lượng Công an nhân dân đã tập trung vào các hoạt động hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Hiến pháp; trong 3 năm qua, hơn 100 văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự được ban hành, đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn để lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Có thể khẳng định rằng, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, sâu rộng để toàn lực lượng Công an nhân dân tôn vinh Hiến pháp, pháp luật với những mục tiêu ngày càng cụ thể hơn, thực chất hơn, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; đồng thời, qua các hình thức thực hiện Ngày Pháp luật, lực lượng Công an nhân dân đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý và đã đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chúc mừng các đơn vị đã được Bộ khen do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đó là: tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; cùng với tác động của những vấn đề an ninh phi truyền thống, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp; mặt khác, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thì việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung, cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng là đặc biệt cần thiết và cấp bách.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau đây:

Một là, cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện có hiệu quả Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Công an nhân dân năm 2014; tích cực chủ động tham gia xây dựng, sửa đổi toàn diện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật liên quan đến tư pháp - hình sự đã được Quốc hội thông qua khi các đạo luật này có hiệu lực thi hành.

Chủ động nghiên cứu gia nhập các điều ước quốc tế đa phương và đàm phán ký kết các điều ước quốc tế song phương liên quan đến an ninh trật tự; tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế đã gia nhập và ký kết để góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật, ngăn ngừa vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính và trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cơ sở quan trọng, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hai là, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, coi đó là tiêu chuẩn chính trị trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.

Đối với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ về pháp luật và tích cực rèn luyện về năng lực chỉ đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực thi nhiệm vụ; tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân giúp đỡ, hỗ trợ, giám sát hoạt động của công an; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác; chủ động đấu tranh, phòng chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xây dựng pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng việc xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; phải xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Bốn là, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm là, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cần chủ động, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu lý luận, các học viện, nhà trường Công an nhân dân, tổ chức nghiên cứu các chuyên đề cơ bản về pháp luật để cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung, hình thức của Ngày Pháp luật; giới thiệu những mô hình mới, những cách làm hay, sáng tạo của Công an các đơn vị, địa phương; đăng tải các bài nghiên cứu, bình luận, giải đáp, hướng dẫn pháp luật, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự.

Nhân đây, xin được cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng đã luôn đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác của các đồng chí.

Sáu là, các học viện, nhà trường Công an nhân dân tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp, nội dung, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo (học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...) của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

Thưa các đồng chí!

Việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là dịp để mọi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; thông qua đó vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự.

Do vậy, Ngày Pháp luật phải được tiến hành trong toàn lực lượng Công an nhân dân theo đúng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ và các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện cho được khẩu hiệu hành động: “Nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tiền phong gương mẫu và là tấm gương sáng trong trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Tôi mong muốn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngày nào cũng là Ngày Pháp luật.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo An ninh Thủ đô đặt

Tin cùng chuyên mục