Tổng cục Thuế: Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế không có gì khó!

Tổng cục Thuế: Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế không có gì khó!

ANTD.VN - Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay, cơ quan thuế đã phối hơp cung cấp cho các ngân hàng mã số thuế của người nộp thuế nên việc các ngân hàng cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế là vấn đề hợp tác về cơ sở dữ liệu bình thường và hoàn toàn làm được.

Từ 5/12/2020: Ngân hàng sẽ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng, khấu trừ thuế theo đề nghị của ngành thuế

Từ 5/12/2020: Ngân hàng sẽ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng, khấu trừ thuế theo đề nghị của ngành thuế

ANTD.VN - Kể từ ngày 5/12/2020, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế; đồng thời thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Doanh nghiệp được nộp dần tiền nợ thuế như thế nào?

Doanh nghiệp được nộp dần tiền nợ thuế như thế nào?

ANTD.VN - Theo Tổng cục Thuế, một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật Quản lý thuế sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 là cho phép doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ.