Đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip, công dân có phải khai lại với cơ quan thuế?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều người nộp thuế thắc mắc việc đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip liệu có phải khai lại với cơ quan thuế và khai lại như thế nào?

Người nộp thuế phải tự thay đổi thông tin

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 thì cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế (ví dụ: thay đổi về số chứng minh nhân dân/căn cước công dân...) phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Người lao động có thể tự mình thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế. Người lao động có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Về cách thay đổi thông tin, trả lời thắc mắc của người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cho biết, có 2 cách thực hiện.

Cách thứ nhất, người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế. Thực hiện theo cách này, người nộp thuế thực hiện kê khai các thông tin muốn thay đổi tại mẫu 08-MST theo Thông tư số 105/2020/BTC và đính kèm CMND/CCCD bản photo, hoặc bản photo các tài liệu có liên quan đến việc thay đổi thông tin nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp cấp mã số thuế cho cá nhân.

Đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip, công dân có phải khai lại với cơ quan thuế? ảnh 1

Người nộp thuế sẽ phải thay đổi thông tin với cơ quan thuế khi thay đổi số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân

Cách 2, áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập do cùng một cơ quan thuế quản lý thì người nộp thuế có thể thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.

Cá nhân gửi bản photo các giấy tờ có liên quan đến thay đổi thông tin cho cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai mẫu số 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105/2020/BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi. Cơ quan chi trả thu nhập gửi cơ quan thuế quản lý đơn vị.

Có thể bị xử phạt tới 7 triệu đồng

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì người nộp thuế là cá nhân thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (số CMND, số CCCD) quá thời hạn sẽ có thể bị phạt cảnh cáo hoặc áp dụng các mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

Tuy nhiên, tại khoản 6 điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP cũng nêu: quy định xử phạt nêu trên không áp dụng đối với trường hợp cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân.

Như vậy, cơ quan quản lý thuế Hà Nội khẳng định, trường hợp cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân thì không thuộc trường hợp áp dụng mức xử phạt được quy định tại điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP nêu trên.