Đề xuất sử dụng bảng giá đất hiện tại đến hết 2025

Đề xuất sử dụng bảng giá đất hiện tại đến hết 2025

ANTD.VN - Qua tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, việc ban hành bảng giá đất 5 năm một lần, điều chỉnh khi có biến động 20% rất ít địa phương thực hiện được, làm cho bảng giá đất chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.