Quy định mới nhất về các loại đất sử dụng có thời hạn

Quy định mới nhất về các loại đất sử dụng có thời hạn

ANTD.VN - Luật Đất đai 2024 quy định rõ ngoài các loại đất sử dụng ổn định lâu dài còn có các loại đất loại đất sử dụng có thời hạn. Khi hết hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được xem xét gia hạn...