• Môi giới mua bán ô tô, chiếm đoạt tiền

    Môi giới mua bán ô tô, chiếm đoạt tiền

    ANTD.VN - Được người quen “liên thủ” tìm cách mua bán chiếc ô tô, Công Anh sau đó bắt mối với đối tượng tiếp theo và chiếm đoạt số tiền rất lớn khi nhận được tiền mua bán tài sản.