LPBank có thể xem xét đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài phương án đổi tên thành Ngân hàng Bưu điện như tờ trình công bố trước đó, HĐQT LPBank vừa bổ sung thêm phương án đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát để trình ĐHĐCĐ sắp tới.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) vừa bổ sung nội dung vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Trong đó, HĐQT LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua một trong hai phương án đổi tên ngân hàng.

LPBank dự kiến sẽ đổi tên

LPBank dự kiến sẽ đổi tên

Theo HĐQT LPBank, từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng sử dụng tên gọi là Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên tất cả các văn bản pháp lý và kênh truyền thông.

Tuy nhiên, Ngân hàng đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, phát triển toàn diện và mục tiêu lấy khách hàng là trọng tâm nên cần thay đổi tên gọi để phù hợp với tình hình mới.

Do đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt một trong hai phương án đổi tên như sau:

Phương án 1, đổi tên giao dịch từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng Bưu điện Việt Nam.

Phương án 2, HĐQT trình ĐHĐCĐ đổi tên từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Tờ trình cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, HĐQT được toàn quyền chủ động điều chỉnh, thay đổi tên gọi mới ngoài 2 tên gọi nêu trên nếu thấy cần thiết và/hoặc theo ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.