Lòng đường của sở, vỉa hè của quận…

(ANTĐ) - Hiện tại, rất nhiều điểm trông giữ xe vỉa hè và cả dưới lòng đường ngày càng phình ra. Vì vậy, đi bất kỳ đường, phố nào của Hà Nội, mọi người đều bắt gặp các điểm trông xe, mà phần lớn các điểm trông xe đó đều thu phí quá quy định.

Lòng đường của sở, vỉa hè của quận…

(ANTĐ) - Hiện tại, rất nhiều điểm trông giữ xe vỉa hè và cả dưới lòng đường ngày càng phình ra. Vì vậy, đi bất kỳ đường, phố nào của Hà Nội, mọi người đều bắt gặp các điểm trông xe, mà phần lớn các điểm trông xe đó đều thu phí quá quy định.

Một trong những bất cập đó là việc cấp phép trông xe dưới lòng đường do Sở GTVT Hà Nội, còn trên vỉa hè thì lại là cấp quận, nên dẫn đến việc chồng chéo, loạn các điểm trông xe. 

Trần Minh

(Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)