Long Biên (Hà Nội): Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ tháng 8/2022 đến 31/12/2025, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đủ điều kiện tham gia thì được hỗ trợ 100% tiền đóng.
Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch, 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đủ điều kiện tham gia thì được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và ngân sách thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, quận Long Biên sẽ hỗ trợ thêm 40% trên mức đóng bảo hiểm xã hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng cho hộ nghèo, 50% mức đóng cho hộ cận nghèo. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ quỹ vì người nghèo của quận và các phường hàng năm.

Người đủ điều kiện được hỗ trợ trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025 phải đồng thời đáp ứng đủ 2 điều kiện: Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có tên trong các quyết định phê duyệt của UBND quận từ năm 2022 đến năm 2025 và có nhu cầu hỗ trợ.

Người đủ điều kiện thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định về bảo hiểm xã hội.

Đối với người thuộc hộ cận nghèo đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà thoát hộ cận nghèo nhưng còn khó khăn (có xác nhận của UBND phường), ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (10%) và ngân sách thành phố (10%) thì được Quỹ vì người nghèo hỗ trợ thêm 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn 12 tháng kể từ tháng thoát nghèo.

Thời gian hỗ trợ thực hiện từ tháng 8/2022 đến ngày 31/12/2025.