Loạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hánLoạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hán

Loạt công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ do hạn hán

ANTD.VN -  Nhiều công trình cổ và xác tàu chiến phát lộ trong bối cảnh hạn hán kéo dài tại nhiều quốc gia trên thế giới trong mùa hè năm nay khiến mực nước xuống thấp kỷ lục.