Loài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt NamLoài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt NamLoài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt NamLoài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt NamLoài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt NamLoài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt NamLoài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt NamLoài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt Nam

Loài thú quý hiếm chỉ có một răng, được đưa vào Sách đỏ Việt Nam

ANTD.VN - Cầy gấm có dáng nhỏ, trọng lượng dao động từ khoảng 0,5 đến 6 kg. Chúng có thân và đuôi dài, bộ lông màu vàng đất, có nhiều đốm đen hình bầu dục lớn nhỏ xen nhau. Cầy gấm là loài thú quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ của Việt Nam.