Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành

Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành "đầu lâu", gắn liền với nhiều giả thiết bí ẩn

ANTD.VN - Những bông hoa rực rỡ sắc màu chỉ đẹp khi còn tươi nhưng một khi chúng đã tàn lụi, vẻ ngoài càng trở nên hơi đáng sợ... Người phương Tây thời xưa tin rằng, loài hoa này còn có sức mạnh lấy lại tuổi xuân cho phụ nữ cũng như trừ tà ma quanh nhà ở.