Loài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồngLoài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồng

Loài chim được cấp hộ chiếu, ngồi khoang thương gia có giá đến nửa tỷ đồng

ANTD.VN - Có một loại chim trên thế giới được cấp hộ chiếu, đi máy bay hạng nhất và vô cùng được cưng chiều, xem như là biểu tượng của quyền quý...