Loài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉLoài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉLoài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉLoài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉLoài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉLoài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉLoài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉLoài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉ

Loài chim có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉ

ANTD.VN - Đó là loài chim yến thông thường, tên khoa học Apus apus, giữ kỷ lục bay 10 tháng liên tục trên không trung mà không nghỉ. Thậm chí, chúng còn ngủ ngay cả khi đang bay.