Loài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt NamLoài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt Nam

Loài cây đỏ rực kỳ lạ, được săn lùng ráo riết ở Việt Nam

ANTD.VN - Hầu hết các loài thực vật sống bám thường ở các vùng núi cao, và là những loài thuốc quý trong dân gian. Tuy nhiên số lượng loài rất hiếm gặp đối với ngay cả những nhà nghiên cứu về thực vật. Đây cũng là loài thực vật được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá "sẽ nguy cấp" (Bậc V).