Loại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chínLoại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chín

Loại cây cảnh rất độc nhưng có quả ăn cực ngon sau khi chín

ANTD.VN - Đó là trầu bà lá xẻ có ở vùng khí hậu ôn đới, các bộ phận của cây đều rất độc nhưng trái cây này lại ăn cực ngon, bổ dưỡng sau khi chín.