Loài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 nămLoài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 năm

Loài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 năm

ANTD.VN - Loài cá đặc biệt này chính là cá phổi hay còn được gọi là Lungfish. Chúng sống nhiều ở Châu Phi, người dân nơi đây muốn bắt chúng thì phải đào đất mới thấy...