Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc

Loài cá đặc biệt quý hiếm thuộc Sách đỏ, chỉ có trong tự nhiên ở Việt Nam và Trung Quốc

ANTD.VN -  Cá Anh Vũ, tên khoa học Semilabeo Notabilis là loài cá quý hiếm và được coi là cá tiến vua ở Việt Nam từ thời vua Hùng.