Loài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đựcLoài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đựcLoài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đựcLoài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đựcLoài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đựcLoài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đựcLoài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đựcLoài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đực

Loài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, con cái lớn gấp 100 lần con đực

ANTD.VN - Bạch tuộc chăn (Blanket Octopus) là một trong những sinh vật biển hiếm và kỳ dị nhất hiện nay với màng tựa như chiếc chăn khổng lồ.