Linh hoạt phương thức chi trả trợ cấp đối với người có công với cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các địa phương tập trung thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận công nghệ, hoặc đã có tài khoản ngân hàng.
Hướng dẫn người cao tuổi về việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Hướng dẫn người cao tuổi về việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, mới đây cơ quan này đã nhận được đơn kiến nghị của công dân về cách thức chi trả trợ cấp đối với người có công với cách mạng.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH, cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Thực hiện các chủ trương của Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhằm chi trả trợ cấp đến các đối tượng đúng, đủ, kịp thời nhất, trước mắt thực hiện chi trả theo phương thức không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng.

Về lâu dài sẽ thực hiện đối với các nhóm đối tượng hưởng trợ cấp đột xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Bộ LĐ-TB&XH đã có các văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ này, thực tế quá trình triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội (trong đó có đối tượng người có công với cách mạng) đến các đối tượng hưởng chính sách bằng phương thức không dùng tiền mặt, đã đạt được những kết quả tích cực đối với xã hội.

Bên cạnh đó, còn một số khó khăn như: Nhiều đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khó tiếp cận công nghệ và các phương tiện hiện đại; nhiều đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội là người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật...

Đồng thời, nhiều địa phương có địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những nội dung này Bộ cũng đã báo cáo, kiến nghị với Tổ Công tác đề án 06 của Chính phủ họp định kỳ hàng tháng.

Để thực hiện chủ trương của Đảng, của Chính phủ trong công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến các đối tượng hưởng chính sách được kịp thời, đúng, đủ, Bộ LĐ-TB&XH đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng thụ hưởng.

Căn cứ điều kiện cụ thể, địa phương tập trung thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận công nghệ, hoặc đã có tài khoản ngân hàng.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng, phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, lực lượng công an cấp xã trong việc hỗ trợ, phối hợp với ngành lao động thực hiện nhiệm vụ này.

Trường hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định, và không có người ủy quyền nhận thay, thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả, hoặc phương thức khác theo quy định.

Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ trong hoàn thiện chính sách, và hướng dẫn các địa phương triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Ngành lao động đang quản lý hơn 5 triệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Đến nay, đã có gần 1,1 triệu người được chi trả chế độ qua tài khoản.