Lịch sử xây dựng và phát triển Báo Đại đoàn kết

ANTĐ - Là tựa sách vừa được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại đoàn kết (1942-2012). 

Cuốn sách dày 700 trang, gồm 7 chương, phản ánh hoạt động và sự phát triển của Báo Cứu Quốc (1942-1976), Báo Giải Phóng ở miền Nam (1964-1976), Báo Đại đoàn kết (1977-2012) gắn liền với nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, với tư cách là tờ báo của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Báo Đại đoàn kết luôn phấn đấu, nỗ lực phản ánh đầy đủ, chân thực đời sống xã hội qua từng giai đoạn lịch sử. Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết, ông Đinh Đức Lập cho biết: “Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở những tư liệu, tài liệu lịch sử tập hợp công phu trong nhiều năm. Qua đó khắc họa những đóng góp nổi bật, kinh nghiệm xây dựng và tổ chức tờ báo trong suốt 70 năm qua”.