Lịch cắt điện tại Hà Nội hôm nay (9-6): Thị xã Sơn Tây bị cắt điện nhiều nhất

ANTD.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) dự kiến cắt điện tại nhiều khu vực thuộc thị xã Sơn Tây trong ngày hôm nay (9-6).

Công ty điện lực

Giờ cắt điện

Khu vực

Trạng thái

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 06:15 Đến 07:45

Một phần khu dân cư Phù Xa - phường Viên Sơn

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 06:45 Đến 09:15

Một phần công ty cao su 75

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 07:30 Đến 09:00

Một phần khu dân cư Phù Xa - phường Viên Sơn

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 08:45 Đến 10:00

Một phần khu dân cư Phù Xa - phường Viên Sơn

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 09:00 Đến 12:30

Một phần công ty cao su 75

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 09:45 Đến 11:15

Một phần khu dân cư Thiều Xuân - phường Viên Sơn

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 13:45 Đến 15:15

Một phần phố Ngô Quyền - phường Ngô Quyền

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 15:00 Đến 16:30

Một phần đường La Thành (đối diện khu CN Phú Thịnh), một phần khu đô thị Sơn Ca

Đã duyệt