Lấy ý kiến cộng đồng về cải tạo đô thị

(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Lấy ý kiến cộng đồng về cải tạo đô thị

(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Thời gian lập đồ án quy hoạch chung đối với thành phố trực thuộc Trung ương không quá 15 tháng, thành phố thuộc tỉnh, đô thị mới không quá 12 tháng và thị trấn không quá 9 tháng. UBND cấp tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền. Thời gian thẩm định, phê duyệt từ 15 đến 30 ngày.

Nghị định cũng quy định, UBND thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm điều tra, đánh giá hiện trạng và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, xã hội, nhà ở... để xác định khu vực cần cải tạo. Đồng thời, phải tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về nội dung, kế hoạch cải tạo đô thị cũng như công khai kế hoạch hàng năm để cộng đồng thực hiện, giám sát.

Phương Mai