Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam được bổ sung chức năng giáo dục, đào tạo

  • 14/01/2018 13:57
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài
ANTD.VN - Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Nội dung được ban hành tại công văn số 52/QĐ-TTg. 

Theo đó, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được điều chỉnh bổ sung chức năng giáo dục, đào tạo tại Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam và làm cơ sở để đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc.

Nội dung điều chỉnh gồm: Điều chỉnh bổ sung chức năng Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp là khu phức hợp các dịch vụ du lịch tổng hợp, thể thao có quy mô lớn, kết hợp với hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả không gian, cảnh quan tự nhiên, tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút đầu tư phát triển. 

Đồng thời điều chỉnh, bổ sung diện tích Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp với tổng diện tích là 138,89 ha, trong đó, diện tích cơ sở giáo dục, đào tạo là 13,5 ha. 

Cũng theo quyết định này, việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam phải tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc, phù hợp với quy định về không gian, cảnh quan kiến trúc tổng thể quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg, hạn chế tối đa việc san lấp làm thay đổi địa hình, đồng thời trồng cây xanh tạo cảnh quan thiên nhiên hiện có, tạo không gian liên kết giữa cơ sở đào tạo, giáo dục với không gian chung các khu chức năng và tổng thể Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục