Lần đầu tiên thẩm định cùng lúc nhiều bộ sách giáo khoa

ANTD.VN - Lần đầu tiên việc thẩm định được tiến hành với nhiều bộ SGK do vậy việc hướng dẫn các thành viên Hội đồng thẩm định SGK đặc biệt quan trọng, trong đó Bộ GD-ĐT đặc biệt lưu ý về việc tránh định kiến trong biên soạn sách.

Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học – Phó trưởng ban Tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Thái Văn Tài cho biết, việc tổ chức thẩm định SGK bắt đầu được triển khai với lớp 1.

Hiện tại, các tác giả, nhà xuất bản đã nhận được thông báo này và bắt đầu chuẩn bị các điều kiện theo quy định để gửi bản thảo SGK về Bộ thẩm định.

Đây là lần đầu tiên việc thẩm định được tiến hành với nhiều bộ SGK, do vậy, việc hướng dẫn các thành viên Hội đồng thẩm định SGK đặc biệt quan trọng. Trong đó, ông Thái Văn Tài cho biết, một trong những nội dung được chú ý khi chuẩn bị tài liệu hướng dẫn các thành viên Hội đồng thẩm định SGK là tránh định kiến trong biên soạn sách.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh trách nhiệm Hội đồng thẩm định SGK có tính quyết định chất lượng đổi mới giáo dục

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu tài liệu tập huấn cho các thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia phải giúp người đọc có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học.

“Để thuận lợi cho các Hội đồng thẩm định SGK, chúng ta cần cụ thể hóa thông tư 33  thành các hướng dẫn cụ thể để đánh giá SGK chung và SGK của từng môn học tại lớp 1. Hướng dẫn cần rõ ràng, tường minh; không trái pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam; vừa kế thừa những ưu điểm của các văn bản liên quan khác, vừa tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có tính phổ quát và thực tiễn cao” – Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, đây là sự khởi đầu của một chuỗi các hoạt động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa chính trị, trách nhiệm xã hội to lớn, do đó cần thực hiện thật tốt.

Theo Bộ trưởng, chất lượng của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK sẽ quyết định đến việc thẩm định và lựa chọn ra những bộ SGK chất lượng từ đó các địa phương thực hiện lựa chọn theo thẩm quyền quy định.

Do đó, phải đảm bảo thành lập được các hội đồng thật sự chất lượng, uy tín. Các thành viên được lựa chọn tham gia vào đội ngũ này là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa có uy tín, vừa có trách nhiệm, đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu Ban tổ chức đề ra.

Theo kế hoạch, trong đầu tháng 7, Hội thảo - Tập huấn các cho các thành viên dự kiến tham gia Hội đồng thẩm định sẽ được tổ chức.