Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ chiến sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 6-7, Cụm thi đua số 1 Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2021, bám sát chương trình công tác, nội dung giao ước thi đua, 5 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 gồm Phòng An ninh đối nội, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đã cụ thể hóa thành công tác chuyên môn; phổ biến tới 100% các CBCS trong đơn vị; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để công tác thi đua đúng thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ an ninh để góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANQG, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và Thủ đô.

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Cụm thi đua số 1 đã bám sát những nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trọng tâm, đột xuất do Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giao; chủ động đổi mới hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua; thưc hiện có hiệu quả các quy định của công tác bình xét, phân loại thi đua và các hình thức khen thưởng, đảm bảo “chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch”, chủ động phát hiện, đề xuất CATP khen thưởng kịp thể các tập thể, cá nhân CBCS có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Vì vậy, đã kịp thời động viên, khích lệ CBCS nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt hoạt động, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1; đồng thời nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2021, để phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đạt kết quả cao, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo và triển khai các công tác trọng tâm là phát động và triển khai có hiệu quả 2 đợt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021; trọng tâm là tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tổng kết công tác công an, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và bình xét danh hiệu thi đua năm 2021.

Bên cạnh đó cần tập trung củng cố, ổn định về tổ chức; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành pháp luật, quy chế làm việc, quy trình công tác. Tăng cường giáo dục, kiểm tra đôn đốc, quản lý CBCS chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, kỷ luật lao động và quy trình, quy chế công tác, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn không để CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật. Đảm bảo chế độ chính sách, kịp thời động viên để CBCS yên tâm công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các đơn vị cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trọng tâm và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, giữ vững ổn định chính trị Thủ đô trong mọi tình huống.