Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là việc hàng ngày

ANTĐ - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh yêu cầu này tại hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND, tổ chức chiều qua 18-5. 

Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là việc hàng ngày  ảnh 1Ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính là hành động cụ thể của công an Hà Nội trong thực hiện Chỉ thị 03

Báo cáo tổng kết do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày, nêu rõ: 4 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn kết với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua khác, qua đó đã đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm; lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03, lực lượng CAND đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác. Chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể quần chúng được nâng cao…

Sau khi các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Đại tướng Trần Đại Quang đã nêu rõ, trong thời gian tới cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động thường xuyên, nền nếp, là công việc hàng ngày của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Coi đây là việc làm cấp thiết và có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Tại hội nghị, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 145 tập thể, 83 cá nhân có thành tích xuất sắc.