Gương mẫu đi đầu trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Gương mẫu đi đầu trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

ANTD.VN - Ngày 15-5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.