Làm rõ chính sách bổ sung trong việc mua bán căn hộ Royal City

(ANTĐ) - Ngày 10-6-2011, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia (công ty con của Công ty cổ phần Vincom) đã có thông báo làm rõ các chi tiết về chính sách ngừng áp dụng nguyên tắc điều chỉnh giá bán căn hộ tại Dự án Royal City (72A Nguyễn Trãi, TP Hà Nội) trên cơ sở biến động của tỷ giá ngoại tệ và biến động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia:

Làm rõ chính sách bổ sung trong việc mua bán căn hộ Royal City

(ANTĐ) - Ngày 10-6-2011, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia (công ty con của Công ty cổ phần Vincom) đã có thông báo làm rõ các chi tiết về chính sách ngừng áp dụng nguyên tắc điều chỉnh giá bán căn hộ tại Dự án Royal City (72A Nguyễn Trãi, TP Hà Nội) trên cơ sở biến động của tỷ giá ngoại tệ và biến động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia (Đơn vị thành viên của Công ty CP Vincom) cho biết, tiếp theo Công văn thông báo ngày 16-5-2011 gửi tới khách hàng đã mua căn hộ tại Dự án Royal City về việc ngừng thực hiện điều chỉnh giá bán căn hộ trên cơ sở tỷ giá USD/VND (tỷ giá) và CPI, công ty chính thức làm rõ các chi tiết của việc này như sau: 

I - Đối với những khách hàng muốn giữ nguyên các điều khoản theo Hợp đồng/Phụ lục đã ký kết thì Hợp đồng/Phụ lục đã ký kết tiếp tục được thực hiện.

II - Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi theo chính sách mới của Chủ đầu tư thì sẽ thực hiện ký kết Hợp đồng/Phụ lục mới để điều chỉnh theo các điều kiện được nêu dưới đây:

1 - Đối với khách hàng đã ký Hợp đồng/Phụ lục có quy định nguyên tắc điều chỉnh giá trị thanh toán trên cơ sở biến động của tỷ giá thì số tiền còn lại chưa thanh toán sẽ được điều chỉnh trên cơ sở tỷ giá tại thời điểm ký Hợp đồng/Phụ lục mới. Giá trị thanh toán (bằng đồng Việt Nam) sau khi điều chỉnh sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn còn lại của Hợp đồng.

2 - Đối với khách hàng đã ký Hợp đồng/Phụ lục có quy định nguyên tắc điều chỉnh giá trị thanh toán theo CPI thì số tiền còn lại chưa thanh toán sẽ được tiếp tục điều chỉnh theo CPI cho đến thời điểm ký lại Hợp đồng/Phụ lục mới. Giá trị thanh toán (bằng đồng Việt Nam) sau khi điều chỉnh sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn còn lại của Hợp đồng.

Đối với các khách hàng đã ký Hợp đồng/Phụ lục để ngừng thực hiện nguyên tắc điều chỉnh giá trị thanh toán theo tỷ giá và CPI theo chính sách có lợi hơn so với các điều kiện nêu trên thì Hợp đồng/Phụ lục đã ký được giữ nguyên, còn nếu bất lợi hơn thì sẽ được công ty điều chỉnh lại theo các điều kiện này.

Như vậy, với cách điều chỉnh như trên, Chủ đầu tư đã chủ động nhận về toàn bộ rủi ro khi có biến động tỷ giá USD/VND và khách hàng hoàn toàn đứng ngoài những biến động của thị trường nếu có.

P.V