'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 1'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 2'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 3'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 4'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 5'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 6'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 7'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 8'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 9'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 10'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 11'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 12'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan ảnh 13

'Lạc lối' vào trung tâm R&D như vũ trụ thu nhỏ của Cô Gái Hà Lan

ANTD.VN - Ngay khi bước vào sảnh, Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Cô Gái Hà Lan (tọa lạc tại Wageningen, Hà Lan) mang đến cho đoàn khách Việt cảm giác choáng ngợp như vào chiều không gian khác.