• Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thanh tra đột xuất các khâu của kỳ thi tốt nghiệp

    Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thanh tra đột xuất các khâu của kỳ thi tốt nghiệp

    ANTD.VN -  Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7-2021. Cả nước có hơn 1 triệu học sinh đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuẩn bị lực lượng, các điều kiện cần thiết để thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất ở tất cả khâu của kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng xử lý tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh, khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm trong công tác tổ chức kỳ thi…