Kính râm AI điều chỉnh diop hoạt động giống mắt người

ANTD.VN - Công ty Deep Optics mới đây đã chế tạo 32 Degrees North - một loại kính thích ứng cải tiến, sử dụng công nghệ thấu kính lỏng (LC) vừa hoạt động như kính một chiếc kính râm nhưng cũng có thể biến thành kính đọc sách.