Diễn biến mới về tình hình ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu

ANTD.VN -  Số lượng xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn đã giảm trong khi tại khu vực tỉnh Quảng Ninh, hoạt động thông quan vẫn khó khăn do phía Trung Quốc tiếp tục phát hiện Covid-19 trên bao bì sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam.