Kiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giớiKiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giới

Kiến trúc độc đáo của ngôi đền nổi linh thiêng, được công nhận là Di sản thế giới

ANTD.VN - Đền Itsukushima là nơi có kiến trúc xây dựng ngay trên mặt biển và khung cảnh thiên nhiên nằm phía sau đền cũng tuyệt đẹp. Đền được đánh giá cao vì vẫn còn lưu giữ được kiến trúc từ thời Heian và Kamakura và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.