Kiến nghị xử lý hơn 3.700 tỷ đồng tiền thuế qua thanh tra, kiểm tra trong 2 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến 16/02/2024, toàn ngành đã thực hiện được 3.830 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 8.593 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.746 tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 02 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 361.672 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỷ đồng, bằng 21,2% so với dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu nội địa ước đạt 351.933 tỷ đồng, bằng 24,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 276.283 tỷ đồng, bằng 25,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách ngành thuế đạt khá so với cùng kỳ

Thu ngân sách ngành thuế đạt khá so với cùng kỳ

Có 53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023, còn lại 10/63 địa phương có tổng thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, có 37/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%); còn 26/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 20%).

Về kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, Tổng cục Thuế cho hay, tính đến 16/02/2024, toàn ngành đã thực hiện được 3.830 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,8% kế hoạch năm 2024; kiểm tra được 8.593 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.746 tỷ đồng.

Đối với nợ thuế, thực hiện thu nợ thuế trong tháng 02/2024 ước đạt 6.000 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 02/2024 ước thu được 21.000 tỷ đồng.

Liên quan đến hoàn thuế, tính đến cuối tháng 2, cơ quan thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 21.687 tỷ đồng, bằng 12,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024.

Trong đó, hoàn xuất khẩu là 19.749 tỷ, đầu tư là 1.726 tỷ, trường hợp khác là 212 tỷ đồng.