'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea

'Kiếm sĩ' Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea

ANTD.VN - "Kiếm sĩ" Su-24 Nga diễn tập sơ tán khỏi bán đảo Crimea trong trường hợp nơi này bị đối phương bất ngờ tập kích, động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng Nga-Ukraine vẫn đang căng thẳng.