Về những sai phạm trong tu bổ chùa Trăm Gian:

Kiểm điểm lần 2: Không thể vòng vo

ANTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn (hỏa tốc) gửi Giám đốc Sở VHTT&DL về việc kiểm điểm, xử lý vi phạm di tích chùa Trăm Gian, huyện Chương Mỹ. 

Đây là lần thứ 2, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu Sở VHTT&DL nghiêm túc kiểm điểm lãm rõ trách nhiệm buông lỏng quản lý của các cá nhân, tập thể mà cụ thể ở đây là Ban Giám đốc Sở, Ban Quản lý dự án, Phòng quản lý di sản, Ban quản lý di tích danh thắng… Trước đó, vào đầu tháng 9, ngay sau khi việc tu bổ di tích sai nguyên tắc được đăng tải trên báo chí, UBND thành phố cũng đã có văn bản gửi Sở VHTT&DL yêu cầu tạm dừng thi công và kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan, báo cáo UBND TP trước ngày 15-9. Đặc biệt hơn, trong cuộc họp vào ngày 29-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. 

Đến ngày 14-9, Sở VHTT&DL Hà Nội đã có Báo cáo số 88/BC-SVHTTDL-QLDS, tuy nhiên theo đánh giá của lãnh đạo UBND thành phố việc kiểm điểm trách nhiệm của Ban giám đốc Sở VHTT&DL cũng như các phòng ban nghiệp vụ có liên quan còn chung chung và chưa có cá nhân nào chịu trách nhiệm trực tiếp về những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng tại di tích lịch sử quốc gia chùa Trăm Gian. Việc kiểm điểm lần 2 này được UBND TP Hà Nội yêu cầu báo cáo trước ngày 25-9.